หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกับ นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกับ นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ :

นายระเฑียร 

ศรีมงคล ประธานกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกับ นางศรีวรรณ  เอี่ยมรุ่งโรจน์  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอำนวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..