หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศยกเลิกการจ้างขนส่งใบยาสูบ พัสดุห่อมวน สารปรุง และพัสดุอื่นๆ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศยกเลิกการจ้างขนส่งใบยาสูบ พัสดุห่อมวน สารปรุง และพัสดุอื่นๆ ปีงบประมาณ 2563

..เพิ่มเติม..