หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผูชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว พร้อมอุปกรณ์ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผูชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาทดสอบและตรวจสอบสถานที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว พร้อมอุปกรณ์ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..