หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค)

..เพิ่มเติม..