หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ ยี่ห้อ GETABEC KESSEL พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม/ชั่วโมง จำนวน ๒ เครื่อง และขนาด...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ ยี่ห้อ GETABEC KESSEL พร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม/ชั่วโมง จำนวน ๒ เครื่อง และขนาด ๖,๐๐๐ กิโลกรัม/ชั่วโมง จำนวน ๑ เครื่อง รวมจำนวน ๓ เครื่อง ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..