หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง Micro Laser พร้อมอุปกรณ์ ที่ระยะเวลา 24,000 ชั่วโมงการทำงาน จำนวน 2 เครื่อง ที่ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง Micro Laser พร้อมอุปกรณ์ ที่ระยะเวลา 24,000 ชั่วโมงการทำงาน จำนวน 2 เครื่อง ที่ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..