หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาซ่อมตู้ Switchgear 22 kV J02 อาคารศูนย์พลังงาน (B-03)

งานจ้างเหมาซ่อมตู้ Switchgear 22 kV J02 อาคารศูนย์พลังงาน (B-03)

..เพิ่มเติม..