หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่แบบ In line ยี่ห้อ VIDEO JET ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่แบบ In line ยี่ห้อ VIDEO JET ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..