หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายลมเย็น (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมทั้งหมด 372 ชุด ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายลมเย็น (แบบไม่รวมอะไหล่) รวมทั้งหมด 372 ชุด ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..