หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่สำเร็จรูปฯ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท. อยุธยา (เลขที่ ฝจพ.b.02/71/62)

ร่าง – ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ลำเลียงหีบบุหรี่สำเร็จรูปฯ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท. อยุธยา (เลขที่ ฝจพ.b.02/71/62)

..เพิ่มเติม..