หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคามากกว่า 5,000.- บาท เดือน กรกฎาคม 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคามากกว่า 5,000.- บาท เดือน กรกฎาคม 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..