หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคภายนอกมาเป็นแรงงานปฏิบัติงานที่คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมาบุคคภายนอกมาเป็นแรงงานปฏิบัติงานที่คลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..