หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง(ร่าง TOR) เอกสารประกวดราคาซื้อ Propylene Glycol จำนวน 126,420 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง TOR) เอกสารประกวดราคาซื้อ Propylene Glycol จำนวน 126,420 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..