หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง และตั้งวางกลุ่มเครื่องห่อสิบซอง KW. No.3 และ No.4 จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง และตั้งวางกลุ่มเครื่องห่อสิบซอง KW. No.3 และ No.4 จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..