หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศเชิญประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายกล่องใบยาสูบ สารปรุง และวัตถุดิบอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ ณ กองคลังสินค้า สาขาโรจนะ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ฝจพ.b.02/67/62 ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศเชิญประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายกล่องใบยาสูบ สารปรุง และวัตถุดิบอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ ณ กองคลังสินค้า สาขาโรจนะ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ฝจพ.b.02/67/62 ด้วยวิธี e-bidding

..เพิ่มเติม..