หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทยและรพ.สวนเบญจกิติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทยและรพ.สวนเบญจกิติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..