หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว(LIQUID CARBONDIOXIDE)จำนวน 705,482 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เหลว(LIQUID CARBONDIOXIDE)จำนวน 705,482 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..