หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ Cerulean รุ่น QUANTUM NEO แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม)...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ Cerulean รุ่น QUANTUM NEO แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม) จำนวน 1 ชุด ใช้งานอยู่ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..