หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างขนส่งกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C-48 กระสอบบรรจุก้าน เชือกป่านเย็บกระสอบ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-Bidding) ฝจพ.b.02/43/62

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างขนส่งกล่องกระดาษลูกฟูกชนิด TELE C-48 กระสอบบรรจุก้าน เชือกป่านเย็บกระสอบ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-Bidding) ฝจพ.b.02/43/62

..เพิ่มเติม..