หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างรื้อถอนขนย้ายและติดตั้งเครื่องอัดอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 คลองเตย ไปติดตั้งภายในอาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างรื้อถอนขนย้ายและติดตั้งเครื่องอัดอากาศพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 คลองเตย ไปติดตั้งภายในอาคารศูนย์พลังงาน (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..