หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบลมอัด และระบายอากาศห้องชาร์จรถโฟล์คสิฟท์ ระบบเสริมการผลิตเพื่อการบริหาจัดการด้านพลังงานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงระบบลมอัด และระบายอากาศห้องชาร์จรถโฟล์คสิฟท์ ระบบเสริมการผลิตเพื่อการบริหาจัดการด้านพลังงานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..