หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นขยายหรือกล้องขยาย พร้อมกล่อง Smart Box จำนวน 1,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นขยายหรือกล้องขยาย พร้อมกล่อง Smart Box จำนวน 1,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..