หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลากบาร์โค๊ดบนหัวสิบซอง ยี่ห้อ Domino จานวน 11 เครื่อง ปีงบประมาณ 2563 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์พร้อมติดฉลากบาร์โค๊ดบนหัวสิบซอง ยี่ห้อ Domino จานวน 11 เครื่อง ปีงบประมาณ 2563 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..