หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด ของสำนักงานยาสูบสุโขทัยและสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด ของสำนักงานยาสูบสุโขทัยและสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด ของสำนักงานยาสูบสุโขทัยและสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..