หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย เส้นทางตามหัวเมืองในกรุงเทพฯ ไปยัง การยาสูบแห่งประะเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 สาย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ รับ-ส่ง พนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย เส้นทางตามหัวเมืองในกรุงเทพฯ ไปยัง การยาสูบแห่งประะเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 สาย โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..