หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้าวสาร 5 % จำนวน 45 KG ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้าวสาร 5 % จำนวน 45 KG ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้าวสาร 5 % จำนวน 45 KG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..