หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ Borgwaldt รุ่น PV100+ แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม) จำนวน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัด Pressure Drop and Ventilation ยี่ห้อ Borgwaldt รุ่น PV100+ แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม) จำนวน 2 ชุด ติดตั้งใช้งานอยู่ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..