หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งสายสัญญาณส่งก้นกรองไปยังกลุ่มเครื่องมวน ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งสายสัญญาณส่งก้นกรองไปยังกลุ่มเครื่องมวน ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..