หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้ออะไหล่ SPEEDWELL SLEEVES สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 8 สี (BOBST) จำนวน 10 ชิ้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – ซื้ออะไหล่ SPEEDWELL SLEEVES สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 8 สี (BOBST) จำนวน 10 ชิ้น

..เพิ่มเติม..