หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ซื้ออะไหล่ PPC-RO2.2N-N-NN-P2-NN-FW สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 5 สี (KOMORI CHAMBON) จำนวน 1 ชิ้น

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ซื้ออะไหล่ PPC-RO2.2N-N-NN-P2-NN-FW สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 5 สี (KOMORI CHAMBON) จำนวน 1 ชิ้น

..เพิ่มเติม..