หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ :

น.ส.สิริพร สิริเวทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรกับคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

..เพิ่มเติม..