หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมารมแก๊สใบยาสูบในโกดังส่วนภูมิภาค ปี 2563

จ้างเหมารมแก๊สใบยาสูบในโกดังส่วนภูมิภาค ปี 2563

ประกาศ รมแก๊ส 63https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2019/07/ประกาศ-รมแก๊ส-63.pdf
 
 

..เพิ่มเติม..