หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/50/62) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก บริหารจัดการดูแลอาคารที่พักพนักงานการยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ฝจพ.b.02/50/62) ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก บริหารจัดการดูแลอาคารที่พักพนักงานการยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..