หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศประกวดราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 184,320 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 184,320 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ฝจพ.03/06/62]

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..