หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลบรรจุบุหรี่ พิมพ์ตราต่างๆ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลบรรจุบุหรี่ พิมพ์ตราต่างๆ

จำนวน 1,000,000 กล่อง
ดาวน์โหลด
 

..เพิ่มเติม..