หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน

การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน

หมวดหมู่ :

นายสรคมน์  ปริยายสุทธิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชน   ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 2 ตึกอำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

..เพิ่มเติม..