หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/64/62) ประกวดราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ฝจพ.b.02/64/62) ประกวดราคาซื้อสติ๊กเกอร์ (LABEL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..