หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งสายสัญญาณส่งก้นกรองไปยังกลุ่มเครื่องมวน ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้งสายสัญญาณส่งก้นกรองไปยังกลุ่มเครื่องมวน ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..