หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศ ยี่ห้อ SULLAIR No.1, 2 และ 4 จำนวน 3 เครื่อง ที่อาคาร...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องอัดอากาศ ยี่ห้อ SULLAIR No.1, 2 และ 4 จำนวน 3 เครื่อง ที่อาคาร B-03 ซึ่งอยู่ภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..