หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เช่าวงจรสื่อสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..