หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingงานจัดซื้อ Traction Battery ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ปีงบประมาณ 2563

งานจัดซื้อ Traction Battery ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ปีงบประมาณ 2563

Image_00011 Image_00012ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อ Traction Battery จำนวน 6 รายการของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ปีงบประมาณ 2563

..เพิ่มเติม..