หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 1,000 ตันความเย็น รวมทั้งหมด 4 ชุด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็นและอุปกรณ์ประกอบ ขนาด 1,000 ตันความเย็น รวมทั้งหมด 4 ชุด ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร (B-03) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..