หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างขนส่งใบยาสูบ พัสดุห่อมวน สารปรุง และพัสดุอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 77 เที่ยว ฝจพ.b.02/58/62

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างขนส่งใบยาสูบ พัสดุห่อมวน สารปรุง และพัสดุอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 77 เที่ยว ฝจพ.b.02/58/62

..เพิ่มเติม..