หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Consumable Parts สายพานมวนบุหรี่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ G.D 121 จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ Consumable Parts สายพานมวนบุหรี่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ G.D 121 จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..