หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 450,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ 62077258534)

ประกาศราคากลาง ซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 450,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ 62077258534)

..เพิ่มเติม..