หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกป่านเย็บกระสอบ ชนิด ๔ เกลียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชือกป่านเย็บกระสอบ ชนิด ๔ เกลียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เชือกป่าน ปี 2562https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2019/07/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เชือกป่าน-ปี-2562.pdf
 

..เพิ่มเติม..