หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-48 จำนวน 61,900 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-48 จำนวน 61,900 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..