หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศยกเลิก จ้างพิมพ์ซองพลาสติกบรรจุยาเส้นตรา e-แต๋น จำนวน 528,000 ซอง,ตรา e-แต๋น สูตร 2 จำนวน 792,000 ซอง...

ประกาศยกเลิก จ้างพิมพ์ซองพลาสติกบรรจุยาเส้นตรา e-แต๋น จำนวน 528,000 ซอง,ตรา e-แต๋น สูตร 2 จำนวน 792,000 ซอง และตรา LINE จำนวน 528,000 ซอง โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..