หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งกล่องกระดาษลูกฟูก TELE C-48 กระสอบบรรจุก้าน เชือกป่านเย็บกระสอบ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/43/62 ลงวันที่...

ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งกล่องกระดาษลูกฟูก TELE C-48 กระสอบบรรจุก้าน เชือกป่านเย็บกระสอบ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/43/62 ลงวันที่ 11 ก.ค.62

..เพิ่มเติม..