หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในตึกอำนวยการ ฯลฯ

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในตึกอำนวยการ ฯลฯ

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..